Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia

1. Zgon ubezpieczonego

24 000 zł

2. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

48 000 zł

3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

48 000 zł

5. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

60 000 zł

6. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 1% trwałego uszczerbku

360

7. Zgon małżonka ubezpieczonego

12 000 zł

8. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku

24 000 zł

9. Zgon rodziców, teściów ubezpieczonego

2 400

10. Zgon dziecka ubezpieczonego

4 800 zł

11. Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku

9 600 zł

12. Zgon noworodka

3 600 zł

13. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1000,80

14. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

4 800 zł

15. Indywidualna kontynuacja

Tak

16. Poważne zachorowanie UBEZPIECZONEGO

1) nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 5) niewydolność nerek 6) choroba Creutzfeldta Jakoba, 7) zakażenie wirusem HIVw trakcie transfuzji krwi, 8) zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywanym zawodem,9) przeszczepianie narządów 10) utrata wzroku, 11)chorobę Parkinsona, 12) ciężkie oparzenia, 13) paraliż, 14) utrata kończyn, 15)utrata słuchu, 16) utrata mowy, 17)łagodny nowotwór mózgu,18) śpiączka, 19) operacje aorty, 20) choroba Alzheimera, 21) schyłkowa niewydolność wątroby, 22) operacja zastawek serca, 23) stwardnienie rozsiane, 24) schyłkowa niewydolność oddechowa, 25) anemia plastyczna, 26) zapalenia mózgu, 27) zapalenie opon rdzeniowo mózgowych.

3 600

27 jednostek chorobowych objętych ochroną

17. Za pobyt UBEZPIECZONEGO w szpitalu spowodowany NNW

WARTA - wystarczy 1 dzień pobytu aby otrzymać świadczenie!!!

od 1 do 14 dnia:

120 zł/dzień

od 15 do 90 dnia:

60 zł/dzień

18. Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą

Od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 4 dniowy

od 1 do 90 dnia:

60 zł/dzień

19. Pobyt ubezpieczonego na OIOM od 1 dnia pobytu maksymalnie za 5 dni

od 1 do 5 dnia:

150 zł/dzień

SKŁADKA

68 zł/1 miesiąc





arrow

/ O nas /

Karena-Broker sp. z o.o. to firma istniejąca na rynku od 1998 roku.Mając na uwadze wzrastające tempo życia oraz wymagania klientów, staramy się zapewnić dostęp do najlepszych produktów ubezpieczeniowych, gwarantujących bezpieczeństwo i komfort psychiczny.

Naszym głównym celem jest troska o klienta i jego bliskich, dlatego z dużą starannością
i zaangażowaniem dokonujemy wyboru ubezpieczenia, odpowiadającego jego indywidualnym potrzebom i wymaganiom.

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele produktów skierowanych zarówno do klientów indywidualnych,
jak i zbiorowych. Mamy więc świadomość,
że wybór odpowiedniej oferty nie jest łatwym zdaniem, dlatego też jednym
z naszym zadań jest wskazanie najlepszego, dopasowanego do potrzeb, produktu i wyjaśnienie wszystkich niejasnych dla klienta kwestii.

Zadaniem Karena Broker sp. z o.o. jest zagwarantowanie klientowi oraz jego bliskim bezpiecznej przyszłości, dlatego
też podejmujemy szereg działań, umożliwiających osiągnięcie tego celu.

/ Ubezpieczenia na życie /

Oferowane przez nas produkty Grupowych Otwartych (dla Każdego) Ubezpieczeń na życie są formą Ubezpieczenia, którego głównym
celem jest zagwarantowanie poprzez świadczenie finansowe ochrony osobie Ubezpieczonej oraz jego bliskim
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, co jest niezwykle istotne
w czasach gwałtownego wzrostu tempa życia oraz rosnących kosztów.


Ubezpieczenie na życie gwarantuje
wypłatę świadczeń rodzinie w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny (ubezpieczonego). Trudno załagodzić ból
i cierpienie po stracie bliskiej osoby, jednak pieniądze pochodzące z ubezpieczenia pozwolą przetrwać ten trudny okres, dając niejednokrotnie czas na znalezienie nowych źródeł dochodu oraz możliwość spłacenia wierzytelności po zmarłej osobie. Warto pamiętać o tym, że podstawową funkcją polisy jest ochrona życia ubezpieczonego, jednakże produkty przez nas oferowane
są rozszerzone również o świadczenia zdrowotne takie jak : powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, leczenie szpitalne czy też wystąpienie poważnego zachorowania.

Zawieranie ubezpieczeń

Ubezpieczenie na życie jest umową zawieraną między osobą fizyczną
(zwaną Ubezpieczonym) lub grupą osób
a Towarzystwem Ubezpieczeniowym (zwanym Ubezpieczycielem), a KARENA-BROKER sp. z o.o. (zwaną Ubezpieczającym) Przed jej podpisaniem ubezpieczający ma obowiązek podać dokładne i prawdziwe informacje o stanie zdrowia. Składka jest
z góry określona nie ma możliwości negocjacji. Podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego jest opłacanie składek, których wysokość i termin określane są
w umowie. Towarzystwo zobligowane
jest natomiast jest do wypłaty świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Poznaj zakres ubezpieczenia »

/ Dokumenty do pobrania /

DOKUMENTY DO ZAWARCIA UBEZPIECZENIA:
» Pismo przewodnie
» Zakres ubezpieczenia
» Ogólne warunki ubezpieczenia
» Kontynuacja ubezpieczenia po 69 roku życia
» Umowa zlecenie/pełnomocnictwo brokerskie
» Blankiet do wpłaty
» Deklaracja uczestnictwa osoby przystępującej do ubezpieczenia grupowego

DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA SZKODY:
» Oświadczenie zdrowotne

Zgon ubezpieczonego/osierocenie dziecka:
» Pismo przewodnie - zgon ubezpieczonego/osierocenie dziecka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego lub z tytułu osierocenia dziecka

Zgon małżonka:
» Pismo przewodnie - zgon małżonka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu małżonka
» Oświadczenie zgonu małżonka

Zgon rodzica małżonka:
» Pismo przewodnie - zgon rodzica małżonka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodzica małżonka

Zgon rodzica:
» Pismo przewodnie - zgon rodzica » Oświadczenie zgonu rodzica
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodziców lub rodziców małżonka/partnera

Poważne zachorowanie:
» Pismo przewodnie - Poważne zachorowanie
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania

Trwały uszczerbek na zdrowiu:
» Pismo przewodnie - Trwały uszczerbek na zdrowiu
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

Pobyt w szpitalu:
» Pismo przewodnie - Pobyt w szpitalu
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu

Urodzenie dziecka:
» Pismo przewodnie - urodzenie się dziecka » Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka

Zgon dziecka/noworodka:
» Pismo przewodnie - zgon dziecka/noworodka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu dziecka/noworodka

Inne:
» Wniosek o zmianę danych osobowo-adresowych w umowie ubezpieczenia
» Dane osoby występującej z wnioskiem (w przypadku, gdy inna osoba składa wniosek)


Pobierz wszystkie dokumenty

/ Kontakt /

Karena-Broker sp. z o.o.
Al. Wojciecha Korfantego 125a
40-156 Katowice

NIP: 6342267152
REGON: 273890172
KRS: 0000182027
Numer licencji brokerskiej 366/98 z dnia 13.05.1998r.


Godziny otwarcia: Dni robocze 09:00-15:00

tel/fax: (32) 209 59 75

tel.kom: 509 833 886

e-mail: biuro@karenabroker.pl

 KARENA BROKER




Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia

1. Zgon ubezpieczonego

24 000 zł

2. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

48 000 zł

3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

48 000 zł

5. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

60 000 zł

6. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 1% trwałego uszczerbku

360

7. Zgon małżonka ubezpieczonego

12 000 zł

8. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku

24 000 zł

9. Zgon rodziców, teściów ubezpieczonego

2 400

10. Zgon dziecka ubezpieczonego

4 800 zł

11. Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku

9 600 zł

12. Zgon noworodka

3 600 zł

13. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1000,80

14. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

4 800 zł

15. Indywidualna kontynuacja

Tak

16. Poważne zachorowanie UBEZPIECZONEGO

1) nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 5) niewydolność nerek 6) choroba Creutzfeldta Jakoba, 7) zakażenie wirusem HIVw trakcie transfuzji krwi, 8) zakażenie wirusem HIV w związku z wykonywanym zawodem,9) przeszczepianie narządów 10) utrata wzroku, 11)chorobę Parkinsona, 12) ciężkie oparzenia, 13) paraliż, 14) utrata kończyn, 15)utrata słuchu, 16) utrata mowy, 17)łagodny nowotwór mózgu,18) śpiączka, 19) operacje aorty, 20) choroba Alzheimera, 21) schyłkowa niewydolność wątroby, 22) operacja zastawek serca, 23) stwardnienie rozsiane, 24) schyłkowa niewydolność oddechowa, 25) anemia plastyczna, 26) zapalenia mózgu, 27) zapalenie opon rdzeniowo mózgowych.

3 600

27 jednostek chorobowych objętych ochroną

17. Za pobyt UBEZPIECZONEGO w szpitalu spowodowany NNW

WARTA - wystarczy 1 dzień pobytu aby otrzymać świadczenie!!!

od 1 do 14 dnia:

120 zł/dzień

od 15 do 90 dnia:

60 zł/dzień

18. Za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą

Od 1 dnia pobytu, ale pobyt minimum 4 dniowy

od 1 do 90 dnia:

60 zł/dzień

19. Pobyt ubezpieczonego na OIOM od 1 dnia pobytu maksymalnie za 5 dni

od 1 do 5 dnia:

150 zł/dzień

SKŁADKA

68 zł/1 miesiąc






/ O nas /

Karena-Broker sp. z o.o. to firma istniejąca na rynku od 1998 roku.Mając na uwadze wzrastające tempo życia oraz wymagania klientów, staramy się zapewnić dostęp do najlepszych produktów ubezpieczeniowych, gwarantujących bezpieczeństwo i komfort psychiczny.

Naszym głównym celem jest troska o klienta i jego bliskich, dlatego z dużą starannością
i zaangażowaniem dokonujemy wyboru ubezpieczenia, odpowiadającego jego indywidualnym potrzebom i wymaganiom.

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele produktów skierowanych zarówno do klientów indywidualnych,
jak i zbiorowych. Mamy więc świadomość,
że wybór odpowiedniej oferty nie jest łatwym zdaniem, dlatego też jednym
z naszym zadań jest wskazanie najlepszego, dopasowanego do potrzeb, produktu i wyjaśnienie wszystkich niejasnych dla klienta kwestii.

Zadaniem Karena Broker sp. z o.o. jest zagwarantowanie klientowi oraz jego bliskim bezpiecznej przyszłości, dlatego
też podejmujemy szereg działań, umożliwiających osiągnięcie tego celu.

/ Ubezpieczenia na życie /

Oferowane przez nas produkty Grupowych Otwartych (dla Każdego) Ubezpieczeń na życie są formą Ubezpieczenia, którego głównym
celem jest zagwarantowanie poprzez świadczenie finansowe ochrony osobie Ubezpieczonej oraz jego bliskim
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, co jest niezwykle istotne
w czasach gwałtownego wzrostu tempa życia oraz rosnących kosztów.


Ubezpieczenie na życie gwarantuje
wypłatę świadczeń rodzinie w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny (ubezpieczonego). Trudno załagodzić ból
i cierpienie po stracie bliskiej osoby, jednak pieniądze pochodzące z ubezpieczenia pozwolą przetrwać ten trudny okres, dając niejednokrotnie czas na znalezienie nowych źródeł dochodu oraz możliwość spłacenia wierzytelności po zmarłej osobie. Warto pamiętać o tym, że podstawową funkcją polisy jest ochrona życia ubezpieczonego, jednakże produkty przez nas oferowane
są rozszerzone również o świadczenia zdrowotne takie jak : powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, leczenie szpitalne czy też wystąpienie poważnego zachorowania.

Zawieranie ubezpieczeń

Ubezpieczenie na życie jest umową zawieraną między osobą fizyczną
(zwaną Ubezpieczonym) lub grupą osób
a Towarzystwem Ubezpieczeniowym (zwanym Ubezpieczycielem), a KARENA-BROKER sp. z o.o. (zwaną Ubezpieczającym) Przed jej podpisaniem ubezpieczający ma obowiązek podać dokładne i prawdziwe informacje o stanie zdrowia. Składka jest
z góry określona nie ma możliwości negocjacji. Podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego jest opłacanie składek, których wysokość i termin określane są
w umowie. Towarzystwo zobligowane
jest natomiast jest do wypłaty świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Poznaj zakres ubezpieczenia »

/ Dokumenty do pobrania /

DOKUMENTY DO ZAWARCIA UBEZPIECZENIA:
» Pismo przewodnie
» Zakres ubezpieczenia
» Ogólne warunki ubezpieczenia
» Kontynuacja ubezpieczenia po 69 roku życia
» Umowa zlecenie/pełnomocnictwo brokerskie
» Blankiet do wpłaty
» Deklaracja uczestnictwa osoby przystępującej do ubezpieczenia grupowego

DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA SZKODY:
» Oświadczenie zdrowotne

Zgon ubezpieczonego/osierocenie dziecka:
» Pismo przewodnie - zgon ubezpieczonego/osierocenie dziecka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego lub z tytułu osierocenia dziecka

Zgon małżonka:
» Pismo przewodnie - zgon małżonka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu małżonka
» Oświadczenie zgonu małżonka

Zgon rodzica małżonka:
» Pismo przewodnie - zgon rodzica małżonka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodzica małżonka

Zgon rodzica:
» Pismo przewodnie - zgon rodzica » Oświadczenie zgonu rodzica
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodziców lub rodziców małżonka/partnera

Poważne zachorowanie:
» Pismo przewodnie - Poważne zachorowanie
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania

Trwały uszczerbek na zdrowiu:
» Pismo przewodnie - Trwały uszczerbek na zdrowiu
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku

Pobyt w szpitalu:
» Pismo przewodnie - Pobyt w szpitalu
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu

Urodzenie dziecka:
» Pismo przewodnie - urodzenie się dziecka » Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka

Zgon dziecka/noworodka:
» Pismo przewodnie - zgon dziecka/noworodka
» Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu dziecka/noworodka

Inne:
» Wniosek o zmianę danych osobowo-adresowych w umowie ubezpieczenia
» Dane osoby występującej z wnioskiem (w przypadku, gdy inna osoba składa wniosek)


Pobierz wszystkie dokumenty

/ Kontakt /

Karena-Broker sp. z o.o.
Al. Wojciecha Korfantego 125a
40-156 Katowice

NIP: 6342267152
REGON: 273890172
KRS: 0000182027
Numer licencji brokerskiej 366/98 z dnia 13.05.1998r.


Godziny otwarcia: Dni robocze 09:00-15:00

tel/fax: (32) 209 59 75

tel.kom: 509 833 886

e-mail: biuro@karenabroker.pl